معرفی دندانپزشک خوب تهران

تهران کلینیک

برپایی درمانگاه تخصصی صحرایی دندانپزشکی قشم توسط قرارگاه مدینه سپاه

درمانگاه تخصصی صحرایی دندانپزشکی در روستای طولا جزیره قشم توسط قرارگاه مدینه سپاه در ۶ رشته ترمیم، عصب کشی، جراحی دندان، درمان ریشه، درمان تخصصی دندانپزشکی کودکان و رادیوگرافی تشخیصی به مدت ۵ روز برپا شد و استقبال مردم از خدمات این درمانگاه بی نظیر بود.Nasir Aalikhani۱۵:۱۱


۱۴۰۰-۱۱-۲۹


http://fna.ir/6pzq7
Source link

Leave a Reply